ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ PROTECT

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ INCONTROL
ΚΛΉΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ SOS
Τι είναι το Protect;

Το Protect αποτελείται από τα παρακάτω συνδεδεμένα χαρακτηριστικά: Κλήση έκτακτης ανάγκης SOS: Μια αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται αν οι αερόσακοι ανοίξουν ή αν εντοπιστεί ανατροπή οχήματος. Αν αυτά τα περιστατικά προκύψουν, μια κλήση θα πραγματοποιείται αυτόματα από το όχημα προς το κέντρο ανταπόκρισης έκτακτης ανάγκης που θα αποστέλλει την κατάλληλη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. Μια χειροκίνητη κλήση έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται όταν ένας επιβάτης πατήσει το κουμπί κλήσης έκτακτης ανάγκης SOS στη δεξιά πλευρά της κονσόλας οροφής. Optimised Land Rover Assistance: Στην απίθανη περίπτωση βλάβης, αν πατηθεί το κουμπί Optimised Land Rover Assistance εντός του οχήματος θα χρησιμοποιηθεί η θέση του δορυφόρου για αυτόματο εντοπισμό του οχήματός σας και αποστολή των πληροφοριών υγείας του οχήματος για ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης. Μια κλήση Optimised Land Rover Assistance μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί από την εφαρμογή Remote για Smartphone ή με κλήση στο Land Rover Assistance από σταθερό τηλέφωνο. (Μόνο οι κλήσεις που πραγματοποιούνται με το πάτημα του κουμπιού Optimised Land Rover Assistance θα παρέχουν την τοποθεσία GPS του οχήματος.) Εφαρμογή Remote για Smartphone: Σας δίνει τη δυνατότητα να προετοιμαστείτε για μια διαδρομή με απομακρυσμένο έλεγχο της στάθμης του καυσίμου και του εύρους. Μπορείτε να βρείτε το όχημά σας σε ένα συνωστισμένο χώρο στάθμευσης και να βεβαιωθείτε ότι έχετε κλειδώσει το όχημά σας και ότι έχετε κλείσει τα παράθυρα. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη των διαδρομών σας για να βοηθήσετε στην αποζημίωση των εξόδων διανυθείσας χιλιομετρικής απόστασης για επαγγελματικούς λόγους.

Πώς μπορώ να κάνω μια κλήση έκτακτης ανάγκης SOS;

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπου χρειάζεστε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, πατήστε και ελευθερώστε το κάλυμμα του κουμπιού που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της κονσόλας οροφής. Πατήστε το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης (μόλις πατηθεί το κουμπί θα ανάψει πορτοκαλί). Μια κλήση είναι συνδεδεμένη όταν η φωνή ενός μέλους της ομάδας ανταπόκρισης έκτακτης ανάγκης μπορεί να ακουστεί. Η τοποθεσία του οχήματός σας θα αποστέλλεται αυτόματα στην ομάδα ανταπόκρισης έκτακτης ανάγκης, η οποία θα στέλνει την κατάλληλη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης στην τοποθεσία σας. Μόλις η κλήση ολοκληρωθεί, το κουμπί θα επανέλθει στο κόκκινο. Πιέστε το κάλυμμα του κουμπιού για να μπει στη θέση του μετά τη χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν εντοπιστεί σύγκρουση ή αν οι αερόσακοι του οχήματος ανοίξουν, μια κλήση έκτακτης ανάγκης SOS θα ενεργοποιείται αυτόματα.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια χειροκίνητη και αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης SOS;

Μια αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης SOS ενεργοποιείται αν οι αερόσακοι ανοίξουν ή αν εντοπιστεί σύγκρουση. Αν αυτά τα περιστατικά προκύψουν, μια κλήση θα πραγματοποιείται αυτόματα από το όχημα και η τοποθεσία του GPS του οχήματος θα αποστέλλεται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Μια χειροκίνητη κλήση έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται όταν ένας επιβάτης πατήσει το κουμπί SOS Emergency Call (Κλήση έκτακτης ανάγκης SOS) στην κονσόλα οροφής.

Η κλήση έκτακτης ανάγκης SOS χρησιμοποιεί το τηλέφωνο του οδηγού για να συνδεθεί;

Όχι. Η κλήση έκτακτης ανάγκης SOS χρησιμοποιεί χωριστό σύστημα με ειδική κάρτα SIM ενσωματωμένη στο όχημα.

Πού μπορώ να χρησιμοποιήσω την κλήση έκτακτης ανάγκης SOS;

Η υπηρεσία κλήσης έκτακτης ανάγκης SOS θα είναι διαθέσιμη στη χώρα στην οποία έχετε εγγραφεί για τις υπηρεσίες InControl, καθώς και στις χώρες όπου ο αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης 112 υποστηρίζεται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε χώρες που χρησιμοποιούν τον αριθμό 112, υποστηρίζονται μόνο κλήσεις φωνής και οι πληροφορίες τοποθεσίας δεν θα αποστέλλονται σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Τι γίνεται αν το όχημα εμπλέκεται σε σύγκρουση και δεν υπάρχει σήμα τηλεφώνου;

Το όχημα θα πραγματοποιεί πολλαπλές απόπειρες κλήσης, αν δεν βρεθεί κανένα σήμα κινητού τηλεφώνου, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της κλήσης, το κουμπί θα σταματήσει να αναβοσβήνει πορτοκαλί και θα επανέλθει στο κόκκινο.

Τι θα συμβεί αν κατά λάθος πατηθεί το κουμπί κλήσης έκτακτης ανάγκης;

Αν κατά λάθος πατήσετε το κουμπί SOS Emergency Call (Κλήση έκτακτης ανάγκης SOS), θα ενεργοποιηθεί μια κλήση. Μόλις η κλήση συνδεθεί με την ομάδα απόκρισης έκτακτης ανάγκης, πρέπει να ενημερώσετε τον αντιπρόσωπο ότι η κλήση έκτακτης ανάγκης πατήθηκε κατά λάθος, διαφορετικά ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με οικονομικά κόστη.

OPTIMISED ASSISTANCE
Πώς μπορώ να κάνω μια κλήση Optimised Land Rover Assistance;

Σε περίπτωση βλάβης, πατήστε και απελευθερώστε το κάλυμμα του κουμπιού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της κονσόλας οροφής. Πατήστε το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιήσετε μια κλήση Land Rover χωρίς χρέωση (μόλις πατηθεί το κουμπί θα ανάψει πορτοκαλί). Μια κλήση είναι συνδεδεμένη όταν η φωνή ενός μέλους της ομάδας Land Rover Assistance μπορεί να ακουστεί. Η τοποθεσία του οχήματός σας θα αποστέλλεται αυτόματα στην ομάδα Land Rover Assistance που θα επιχειρήσει να ανταποκριθεί στην κλήση σας και κατά περίπτωση να στείλει οδική βοήθεια στην τοποθεσία του οχήματός σας. Πιέστε το κάλυμμα του κουμπιού για να μπει στη θέση του μετά τη χρήση.

Η κλήση Optimised Land Rover Assistance χρησιμοποιεί το τηλέφωνο του οδηγού για να συνδεθεί;

Όχι. Η κλήση Optimised Land Rover Assistance χρησιμοποιεί χωριστό σύστημα με ειδική κάρτα SIM ενσωματωμένη στο όχημα.

Πού μπορώ να χρησιμοποιήσω την κλήση Optimised Land Rover Assistance;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Optimised Land Rover Assistance σε όλες τις χώρες που καλύπτονται από την πολιτική Land Rover Assistance. Αν χρησιμοποιείτε τη Land Rover Assistance ενώ ταξιδεύετε σε άλλη χώρα που καλύπτεται από την πολιτική σας, θα συνδεθείτε με τις υπηρεσίες οδικής βοήθειας της χώρας κατοικίας που στη συνέχεια θα διευθετήσει το θέμα οδικής βοήθειας στην ακριβή τοποθεσία σας.

Τι γίνεται αν το κουμπί Optimised Land Rover Assistance πατηθεί κατά λάθος;

Αν κατά λάθος πατήσετε το κουμπί Optimised Land Rover Assistance, θα ενεργοποιηθεί μια κλήση. Μόλις η κλήση συνδεθεί στην ομάδα απόκρισης έκτακτης ανάγκης, πρέπει να ενημερώσετε τον αντιπρόσωπο ότι η κλήση έκτακτης ανάγκης πατήθηκε κατά λάθος, διαφορετικά ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με οικονομικά κόστη.

Αν η συνδρομή οδικής βοήθειας My Land Rover λήξει πριν από τις υπηρεσίες My Protect θα εξακολουθώ να μπορώ να πραγματοποιήσω μια κλήση Optimised Land Rover Assistance;

Το χαρακτηριστικό Optimised Land Rover Assistance που περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες Protect δεν παρέχει κάλυψη βλάβης αλλά βελτιώνει την υπηρεσία που παρέχει η συνδρομή σας Optimised Land Rover Assistance. Όταν η συνδρομή Optimised Land Rover Assistance λήξει, το κουμπί κλήσης Optimised Land Rover Assistance που βρίσκεται στο όχημά σας θα εξακολουθεί να σας συνδέει με το κέντρο κλήσεων Optimised Land Rover Assistance. Ωστόσο, μπορεί να χρεωθείτε για οποιαδήποτε υποβοήθηση παρέχεται.

REMOTE ESSENTIALS
Τι είναι οι διαδρομές;

Το χαρακτηριστικό Journeys (Διαδρομές) σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρίσετε, να αποθηκεύσετε και να εξαγάγετε στοιχεία διαδρομών. Μια διαδρομή καταγράφεται αφού το όχημα έχει διανύσει πάνω από 0,6 μίλια (1 χλμ.) και ο κινητήρας στη συνέχεια απενεργοποιείται. Η διαδρομή μπορεί να προβληθεί σε χάρτη και η απόσταση, η αποτελεσματικότητα, ο απαιτούμενος χρόνος και η μέση ταχύτητα μπορούν να ανακληθούν. Τα στοιχεία διαδρομής μπορούν να προβληθούν, να διαγραφούν ή να εξαχθούν σε φύλλο Excel για λόγους εξόδων. Η λειτουργικότητα των διαδρομών είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή Remote για Smartphone και μέσω της ιστοσελίδας «Land Rover». Όταν δημιουργείτε το λογαριασμό σας InControl, θα κληθείτε να επιλέξετε τις προτιμήσεις διαδρομών σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις διαδρομές τελείως. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αποφασίσετε να ενεργοποιήσετε τις διαδρομές θα είστε σε θέση να διαγράψετε μερικές ή όλες τις διαδρομές μέσω της εφαρμογής Remote για smartphone ή της ιστοσελίδας My Land Rover InControl.

Πώς ενεργοποιώ ή απενεργοποιώ τις διαδρομές;

Η λειτουργικότητα Journeys (Διαδρομές) μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στην εφαρμογή Remote για Smartphone και στην ιστοσελίδα My Land Rover InControl. Για να προβάλετε ή να αλλάξετε την κατάσταση της λειτουργικότητας μεταβείτε στις Vehicle settings (Ρυθμίσεις του οχήματος) στην εφαρμογή Remote για Smartphone ή στην ιστοσελίδα My Land Rover InControl. Μετακινήστε το διακόπτη Journeys (Διαδρομές) στο on αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τις διαδρομές ή στο off αν θέλετε να τις απενεργοποιήσετε. Στη συνέχεια θα κληθείτε να εισαγάγετε το PIN σας και να αποθηκεύσετε την αλλαγή σας.

Μπορεί να γίνει παρακολούθηση της τοποθεσίας μου σε πραγματικό χρόνο;

Τα οχήματα δεν είναι δυνατό να παρακολουθούνται ενεργά εκτός και αν μια κλήση έκτακτης ανάγκης SOS ή μια κλήση βελτιστοποιημένης βοήθειας Land Rover πραγματοποιηθεί ή ενεργοποιηθεί, περίπτωση κατά την οποία η τοποθεσία του οχήματος θα αποστέλλεται αυτόματα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις υπηρεσίες βλαβών. Επιπροσθέτως, αν έχετε Secure Tracker και έχετε επιβεβαιώσει το όχημά σας ως κλεμμένο, τότε η τοποθεσία του οχήματός σας θα παρακολουθείται ενεργά.

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω λήψη των εφαρμογών Remote για smartphone;

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Remote για Smartphone αναζητώντας την Land Rover InControl Remote στο Google Play ή το Apple App store. Υπάρχει επίσης μια Demo Mode (Λειτουργία επίδειξης) διαθέσιμη για να σας δώσει τη δυνατότητα να εξερευνήσετε τη βασική λειτουργικότητα της εφαρμογής χωρίς την ανάγκη πραγματικού οχήματος.

Ποιες φορητές συσκευές θα υποστηρίζουν την εφαρμογή Remote για smartphone;

Η εφαρμογή InControl Remote για smartphone λειτουργεί με συσκευές Android με Android v4.1 και πιο πρόσφατη έκδοση (για παράδειγμα Samsung Galaxy S4 και HTC ONE M8) και συσκευές Apple με Apple iOS έκδοση 6.0 και πιο πρόσφατη έκδοση (iPhone 4S και εξής).

Επιβαρύνομαι με οποιαδήποτε πρόσθετα κόστη όταν χρησιμοποιώ τις υπηρεσίες InControl;

Μόλις εγγραφείτε, θα χρεώνεστε μόνο για τη χρήση δεδομένων και τις κλήσεις που πραγματοποιούνται από την εφαρμογή Remote για smartphone σύμφωνα με το συμβόλαιο του κινητού τηλεφώνου σας.

Μπορώ να έχω έναν λογαριασμό και να πραγματοποιήσω λήψη της εφαρμογής Remote για smartphone σε δύο smartphone;

Ναι. Είναι δυνατό να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής σε περισσότερα από ένα smartphone. Ωστόσο, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού InControl Remote θα είναι οι ίδιοι και για τις δύο συσκευές.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής Remote για smartphone;

Η εφαρμογή Remote για smartphone σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες οχημάτων όπως στάθμη καυσίμου καθώς και ορισμένες ειδοποιήσεις του ταμπλό όταν καθίστανται διαθέσιμες (π.χ. πίεση ελαστικών και στάθμη υγρών). Η εγγραφή σας στη Remote Premium σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε και να αλληλεπιδράτε με το όχημά σας.

APPLE WATCH
Πώς βάζω την εφαρμογή στο Apple Watch μου;

Μόλις πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Remote Premium στο iPhone σας, ακολουθήστε τις οδηγίες της Apple σχετικά με τον τρόπο λήψης εφαρμογών στο Apple Watch στο https://support.apple.com/HT204784

Γιατί δεν μπορώ να βρω τη λειτουργία διαδρομών στην εφαρμογή Remote Premium Apple Watch;

Η λειτουργία διαδρομών είναι διαθέσιμη μόνο στην εφαρμογή Remote Premium στο iPhone σας ή μέσω της δικτυακής πύλης My Land Rover InControl.

Γιατί δεν μπορώ να κλειδώσω ή να ξεκλειδώσω το όχημά μου ή να χρησιμοποιήσω το beep and flash (ηχητικό σήμα και αναβόσβημα)/να χρησιμοποιήσω το Remote Climate Control (Απομακρυσμένος έλεγχος κλιματισμού) από την εφαρμογή;

Μόνο οχήματα εξοπλισμένα με χαρακτηριστικό Remote Premium προσφέρουν αυτή τη λειτουργικότητα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ INCONTROL

Καθώς παρουσιάζουμε το InControl, ορισμένα χαρακτηριστικά που περιγράφονται μπορεί να είναι προαιρετικά και να εξαρτώνται από την αγορά ή το σύστημα μετάδοσης κίνησης. Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα Land Rover της χώρας σας ή τον τοπικό έμπορο λιανικής της Land Rover για τη διαθεσιμότητα και τους πλήρεις όρους της χώρας σας. Ορισμένα χαρακτηριστικά απαιτούν κατάλληλη SIM με κατάλληλο συμβόλαιο δεδομένων που θα απαιτεί περαιτέρω συνδρομή μετά την αρχική περίοδο που συνιστά ο έμπορο λιανικής σας. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε όλες τις τοποθεσίες.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ LAND ROVER INCONTROL
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ INCONTROL
Το InControl είναι μια σειρά υπηρεσιών και εφαρμογών που σας συνδέει με το όχημά σας και σας συνδέει άψογα, αλλά και με τον εξωτερικό κόσμο απρόσκοπτα και με ασφάλεια.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Είναι χαρά μας να βοηθάμε με οποιεσδήποτε απορίες μπορεί να έχετε ή να σας ενημερώνουμε για τα χαρακτηριστικά InControl.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Κατά την εγγραφή για το Protect ή την έναρξη χρήσης του Touch Pro ή της εφαρμογής InControl Apps, θα σας ζητηθεί αποδοχή των νομικών όρων και των πολιτικών μας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να προσπελάσετε τα παρακάτω:
ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μάθετε περισσότερα για τους όρους και τις προϋποθέσεις του Land Rover InControl
ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ
Εγγραφείτε για όλα τα τελευταία νέα
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ
Χρησιμοποιήστε τον διαμορφωτή για να σχεδιάσετε το ιδανικό για εσάς όχημα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Συζητήστε για το InControl με τον πλησιέστερο έμπορο λιανικής