ΕΓΓΥΗΣΗ

Ασφάλεια για το Land Rover σας

Για τα πρώτα πέντε έτη (ή 150.000 χιλιόμετρα, όποιο προηγηθεί)* από την αγορά του Land Rover σας, θα απολαμβάνετε εργοστασιακή εγγύηση. Σε περίπτωση που ένα εξάρτημα χρειαστεί να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος, οι απαραίτητες εργασίες θα πραγματοποιηθούν δωρεάν με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών Land Rover από έναν Επίσημο Συνεργάτη Land Rover. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο . * Ισχύει για ταξινομήσεις οχημάτων από την 1η Ιουλίου 2023.


Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Σε περίπτωση που ένα εξάρτημα χρειαστεί να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί, οι απαιτούμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν από έναν Επίσημο Συνεργάτη Land Rover χωρίς χρέωση. Αυτή η εγγύηση καλύπτει κάθε γνήσιο ανταλλακτικό ή αξεσουάρ που αγοράστηκε από αντιπροσωπεία της Land Rover.


Αξεσουάρ που τοποθετούνται σε ένα νέο όχημα

Εάν στο νέο σας όχημα έχουν τοποθετηθεί γνήσια αξεσουάρ Land Rover από έναν Επίσημο Συνεργάτη Land Rover, ισχύουν οι ίδιοι όροι και η ίδια περίοδος κάλυψης με την εργοστασιακή εγγύηση. Ένα όχημα θεωρείται "νέο" εάν έχει παρέλθει λιγότερο από ένας μήνας από την ημερομηνία αγοράς ή έχει διανύσει λιγότερα από 160 χιλιόμετρα, όποιο από τα δύο ισχύει εκείνη την εποχή.


Όροι και Προϋποθέσεις

Όλα τα ανταλλακτικά και τα αξεσουάρ μας πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές που θέτει η Land Rover για την ασφάλεια και την αξιοπιστία κάθε οχήματος. Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να τοποθετείτε στο όχημά σας μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ Land Rover. Ανταλλακτικά και αξεσουάρ τρίτων δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τη Land Rover. Συνεπώς, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε την ποιότητα των εν λόγω εξαρτημάτων. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από ανταλλακτικά ή αξεσουάρ του οχήματος που δεν είναι γνήσια εξαρτήματα της Land Rover.


Εγγύηση βαφής

Σε περίπτωση αποκατάστασης της βαφής, οι όποιες απαραίτητες εργασίες θα πραγματοποιηθούν δωρεάν από έναν Επίσημο Συνεργάτη Land Rover. Η εγγύηση αυτή καλύπτει περίοδο τριών ετών και ισχύει από την ημέρα που παραλάβατε το νέο σας Land Rover, ανεξάρτητα από τη χιλιομετρική κάλυψη.


Εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας (σκουριά)

Εάν εμφανιστεί διάβρωση ή σκουριά σε οποιοδήποτε σημείο του αμαξώματος του Land Rover σας, τα εξαρτήματα που έχουν πληγεί θα επισκευαστούν ή θα αντικατασταθούν δωρεάν από έναν Επίσημο Συνεργάτη Land Rover. Η εγγύηση καλύπτει μία περίοδο έξι ετών από την ημέρα παραλαβής του νέου σας Land Rover, ανεξαρτήτως χιλιομέτρων και ακόμη και σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη.


Οδική Βοήθεια

Το Land Rover Assistance είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οδικής βοήθειας για τα πρώτα τρία χρόνια από την πρώτη ταξινόμηση. Το πρόγραμμά σας προσφέρει αξιόπιστη υποστήριξη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, για παράδειγμα, λόγω τεχνικής βλάβης, ατυχημάτων ή μικροπροβλημάτων . Όποιο πρόβλημα κι αν αντιμετωπίσετε, μπορείτε πάντα να βασίζεστε στην οδική μας βοήθεια. Παντού και πάντα. Θα μεταφέρουμε το όχημά σας σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Land Rover και θα φροντίσουμε για τις μετακινήσεις σας. Εάν χρειαστεί, θα αναλάβουμε ασφαλώς και τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο.* Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον Οδηγό Υπηρεσιών Εγγύησης ή επικοινωνήστε με έναν επίσημο συνεργάτη Land Rover. * Ισχύουν οι όροι της οδικής βοήθειας.