ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ