ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ LAND ROVER

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ LAND ROVER

1 EXPERIENCE CENTRE IN RUSSIA

MOSCOW

MOSCOW

RUSSIA

The Jaguar Land Rover Experience Moscow. Russia’s largest driving experience, and our first dual brand centre.

For the first time in the company’s history you can test-drive the full range of two legendary brands in one amazing tailor-made location.

Address Moscow Brand Experience Centre, Istrinsky district, village Voronino, Russian Federation
Telephone +79 031598831
Email Contact us
Experiences Available:
Experience Drives 1.5 hour, 3 hour, 6 hour, 9 hour, JLR First Course, Corporate events, Conferences
Groups Group Bookings

ΟΔΗΓΉΣΤΕ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ

Εξερευνήστε τα κέντρα μας σε άλλα μέρη του κόσμου
ΟΔΗΓΉΣΤΕ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ