ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ LAND ROVER

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ LAND ROVER

2 EXPERIENCE CENTRES IN SCANDINAVIA

LAND ROVER EXPERIENCE

LAND ROVER EXPERIENCE

DENMARK

On the estate of 16th-century Tirsbæk Castle, traverse stunning forest and beach tracks; and tackle manmade challenges such as “stone alley”.

Address Land Rover Experience, Tirsbaekvej 135, 7120 Vejle East, Denmark
Telephone +45 4033 9802
Email Contact us
Experiences Available:
Experience Drives Full Day, Half Day, 1.5 Hour, Young Driver, Advanced Terrain, Corporate Events
Training Group Bookings
Groups Recovery, Winching
LAND ROVER EXPERIENCE

LAND ROVER EXPERIENCE

FINLAND

On the frozen shores of Katumajärvi Lake, take on the challenges of the stunning Finnish landscape, with help from specialist snow- and ice-driving instructors.

Address Land Rover Experience, Vanajanlinnantie 4, 13210 Hämeenlinna, Finland
Telephone +35 0400 712385
Email Contact us
Experiences Available:
Experience Drives 2 hours, Half Day, Full Day
Training Trailer Handling, Winching

ΟΔΗΓΉΣΤΕ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ

Εξερευνήστε τα κέντρα μας σε άλλα μέρη του κόσμου
ΟΔΗΓΉΣΤΕ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ