ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ LAND ROVER

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ LAND ROVER

2 EXPERIENCE CENTRES IN SOUTH AFRICA

JOHANNESBERG

JOHANNESBERG

SOUTH AFRICA

Among wild olive trees through 3.4km of rutted track, climb from the river straight up “Heart Break Hill”, the site’s infamous challenge.

Address Land Rover Experience, 7 Main Rd, Lone Hill, Johannesburg, 2062, South Africa
Telephone +27 10 023 0462
Email Contact us
Experiences Available:
Experience Drives Full Day, Half Day, 1.5 Hour, Advanced Terrain, Corporate Events
Groups Group Bookings
Training Recovery, Winching, Trailer Handling
WESTERN CAPE

WESTERN CAPE

SOUTH AFRICA

Surrounded by lush Western Cape vineyards, test yourself on steep inclines, rutted tracks and ditches; perhaps even a climb of Helderberg Mountain.

Address Land Rover Experience, PO Box 722, Yzerfontein 7351 South Africa
Telephone +27 21 852 0728
Email Contact us
Experiences Available:
Experience Drives Full Day, Half Day, 1.5 Hour, Professional Training, Advanced Terrain, Recovery, Winch Training, Trailer Handling, Corporate Events
Professional Training Specialist Training
Groups Group Bookings

ΟΔΗΓΉΣΤΕ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ

Εξερευνήστε τα κέντρα μας σε άλλα μέρη του κόσμου
ΟΔΗΓΉΣΤΕ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ